Tatjana Koraksić

Ko ispravno vidi ljudsko lice: fotograf, ogledalo ili slikar? – Pablo Pikaso

Ljudsko lice je možda najvažniji deo tela u komunikaciji sa drugima. Ono je izvorište (ne)verbalne komunikacije i polje ekspresije čovekovih emocija, stavova, namera – ono je oličenje njegovog identiteta. Razvoj tehnologije u XXI veku proširio je iskustvene mogućnosti pojedinca. Lice tako postaje reprezentant sopstvenog ega (tzv. egocasting). Ove autorizovane projekcije čovekovog ja, njegovi ekvivalenti, metafore – lica su jednog istog ja.

Pa kad je već predstavnost relativna, zašto se ne bismo igrali sa imaginacijom? Većina portreta Tatjane Koraksić u seriji slika “Facing” prikazuje likove iz romana, stripa, filma ili mitologije… Jesu li to druga lica njenog Ja ili poigravanje predstavnošću? Rekla bih i jedno i drugo. Gradeći predstavnost za koju je unutrašnji presek karaktera polazište portreta, autorka lomi i stilizuje forme lica. Dinamiku lomljenja formi podržava živ kolorit koji ima i dekorativnu i emotivnu vrednost, a otkriva i majstorsku ruku u komponovanju boja.

Ovi portreti sadrže i elemente karikaturalnosti. Ona ih rekonstruiše na osnovu sopstvenog emotivnog doživljaja iili sećanja. Mogli bismo reći da su ovi portreti personifikacije – slikarska otelotvorenja određenih osobina ili ideja.

 • Corto, 100 x 140 cm, akril na platnu, 2012.
 • Daisy, 100 x 140 cm, akril na platnu, 2012.
 • Dr. Strangelove, 100 x 140 cm, akril na platnu, 2012.
 • Hermes, 100 x 140 cm, akril na platnu, 2012.
 • Sherlock, 100 x 140 cm, akril na platnu, 2012.

Prepoznatljivi stil Tatjane Koraksić koji odlikuje dinamična linija i figuralna apstrakcija je i u ovim grafikama našao svoje prirodno mesto. Primenjujući slikarsku tehniku podslikavanja, ona u grafičkom medijumu slika u slojevima, meša boje, igra se sa senkama i dubinom. Ciklus linoreza “Obale. Ovde je uvek toplo.” tako postaje jedan sasvim nov likovni doživljaj prožet iskustvima raznolikih likovnih jezika. Razigrana linija tako svojstvena autorkinoj likovnoj poetici, i dalje je sveprisutna kao nosilac emocije i energije dela. More i obale kao večita umetnička inspiracija su ovde samo polazište za gradnju izmaštanih pejzaža i fantastičnih svetova koji plene dinamikom i obiljem životne energije. U njima je uvek toplo.

 • Obale I, 36 x 36 cm, linorez, 2015.
 • Obale II, 36 x 36 cm, linorez, 2015.
 • Obale III, 36 x 36 cm, linorez, 2015.
 • Obale IV, 36 x 36 cm, linorez, 2015.
 • Obale V, 36 x 36 cm, linorez, 2015.
 • Obale VI, 36 x 36 cm, linorez, 2015.
 • Obale VII, 36 x 36 cm, linorez, 2015.
 • Obale VIII, 36 x 36 cm, linorez, 2015.

Radovi Povezivanje 1 i 2 u tehnici kolaža su sastavljeni od crteža iz različitih vremenskih perioda i tako povezani čine svojevrsnu vremensku i prostornu mapu inspiracija i meditacija u kojoj dobijaju nova značenja.

 • Povezivanje I, 70 x 50 cm, kolaž, 2016.
 • Povezivanje II, 70 x 50 cm, kolaž, 2016.

Skup dnevnih događaja, emocija, inspiracija i uticaja, izmućkani ili samo lagano promešani i samo ponekad ostavljeni da se slegnu da bi proizveli potpuno subjektivne mešavine jarkih boja, raznolikih formi, tokova, pokreta i povezivanja.

 • Rezonanca, 80 x 80 cm, akril na platnu, 2013.
 • Dama sa šeširom, 20 x 30 cm, akril na platnu, 2014.
 • Mačka u šumi, 14 x 16 cm, linorez, 2015.
 • Leto i voće, 16 x 14 cm, linorez, 2015.
 • Igra, 19 x 14,5 cm, linorez, 2015.
Sva pitanja koja imate u vezi sa originalnim umetničkim radovima, kao upit cene i prezentacije radova, kontaktirajte nas na:

E-mail: office@artaporter.rs

Tel: +381 69 245 63 11