Finski predeo

 

6.800rsd

50x50cm

Pejzaž ispresecan pikselima

distrukturadiSTRUKTURA: Milica Milićević, (1979) diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2003. Milan Bosnić, (1969) magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2005. Milica Milićević i Milan Bosnić žive i rade u Beogradu kao umetnički par.