Cordoba – Granada – Sevilla

 

3.900rsd

40x30cm

Druga ulica levo i samo pravo

distrukturadiSTRUKTURA: Milica Milićević, (1979) diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2003. Milan Bosnić, (1969) magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2005. Milica Milićević i Milan Bosnić žive i rade u Beogradu kao umetnički par.