New York City

 

11.800rsd

100x70cm

Grafitni kolorit Njujorka

distrukturadiSTRUKTURA: Milica Milićević, (1979) diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2003. Milan Bosnić, (1969) magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2005. Milica Milićević i Milan Bosnić žive i rade u Beogradu kao umetnički par.