Goran Dragaš

Da se ne bavi artom, Goran Dragaš, umetnik koji gradi svoju karijeru u Srbiji i Italiji verovatno bi bio kuvar koji živi u nekom živopisnom selu. Baš tu težnju ka unutrašnjem miru ali i čulnim zadovoljstvima možete naći u u njegovim radovima koji u sebi nose nedokučivu unutrašnju snagu i puninu.

Zavodljivi kao Venecija, grad koji ga inspiriše, rafinirani i misteriozni kao muzika, radovi ovog umetnika namenjeni su ljudima koji vole nešto drugačije i neuobičajeno.

Goran Dragaš rođen 1972. godine u Sisku. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača umetničke asocijacije i galerije Prototip. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Beogradu.

Da se ne bavi artom, Goran Dragaš, umetnik koji gradi svoju karijeru u Srbiji i Italiji verovatno bi bio kuvar koji živi u nekom živopisnom selu. Baš tu težnju ka unutrašnjem miru ali i čulnim zadovolsjstvima možete naći u u njegovim radovima koji u sebi nose nedokučivu unutrašnju snagu i puninu.

Zavodljivi kao Venecija, grad koji ga inspiriše, rafinirani i misteriozni kao muzika, radovi ovog umetnika namenjeni su ljudima koji vole nešto drugačije i neubičajeno.

Goran Dragaš rođen 1972. godine u Sisku. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača umetničke asocijacije i galerije Prototip. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Beogradu.