diSTRUKTURA

diSTRUKTURA je ime pod kojim Milica Milićević i Milan Bosnić grade jedan segment svoje uspešne internacionalne karijere. Fotografija, crtež i video su mediji u kojima se najčešće izražavaju, a urbani pejzaž njihova opsesivna tema. Od Tokija, preko Tajvana pa do svih većih Evropskih prestonica, njihovi radovi retke poetike svojom originalnošću osvajaju kako publiku tako i kritiku.

diSTRUKTURA: Milica Milićević, (1979) diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2003. Milan Bosnić, (1969) magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2005. Milica Milićević i Milan Bosnić žive i rade u Beogradu kao umetnički par. Imali su dve samostalne i preko deset grupnih izložbi.

diSTRUKTURA je ime pod kojima Milica Milićević i Milan Bosnić grade jedan segment svoje uspešne internacionalne karijere. Fotografija, crtež i video su mediji u kojima se najčešće izražavaju, a urbani pejzaž njihova opsesivna tema. Od Tokija, preko Tajvana pa do svih većih Evropskih prestonica, njihovi radovi retke poetike svojom originalnošću osvajaju kako publiku tako i kritiku.

diSTRUKTURA: Milica Milićević, (1979) diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2003. Milan Bosnić, (1969) magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2005. Milica Milićević i Milan Bosnić žive i rade u Beogradu kao umetnički par. Imali su dve samostalne i preko deset grupnih izložbi.